Vereniging
Vereniging
Vereniging
Slider

Bestuur

Het verenigingsbestuur van Scouting Ben labre bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, de groepsbegeleider en één of meerdere bestuursleden. Het bestuur behandelt de dagelijk­se gang van zaken, voert besluiten van de groepsraad uit, int de contribu­tie, bereidt de vergaderingen van de groepsraad en stichting voor, en vertegenwoor­digt de groep naar buiten toe.


De groepsraad

De groepsraad is het overleg- en beslisorgaan dat verantwoordelijkheid draagt voor de goede gang van zaken binnen onze groep.

De groepsraad bestaat uit:

  • de leden van het groepsbestuur;
  • de leidinggevenden bij de speltakken;
  • de overige personen, die een functie in de groep vervullen;
  • twee afgevaardigden namens elke stam.
  • Alle leden van de groepsraad dienen lid te zijn van Scouting Nederland.

Geschiedenis van onze groep

Rond 1930 begon pastoor Scheapman, van de Sint Michaëlparochie, te denken aan een katholieke verkennersgroep. Op zijn initiatief werd op 2 januari 1931 de Ben. Labre groep opgericht, een verkennersgroep voor katholieke jongens door Hopman Cees Kersten, die onderwijzer was aan de Michaëlschool. Een jaar daarna begon juffrouw van de Velden als Akela een welpenhorde. De groep heeft toen korte tijd onderkomen gehad in het verenigingsgebouw aan de Groen van Prinstererweg. Daarna verhuisde de groep naar de zolder van de Michaëlschool. De verkennerstroep werd gesplitst in een junior- en een seniortroep. Voor meisjes kwam er in 1946 de Rose de Lima groep. Deze is in 1962 wegens gebrek aan leiding opgeheven. In 1962 werd een houten clubgebouw geopend, op de plaats waar ons huidige clubgebouw staat. Het waren oude houten barakken van sanatorium/ziekenhuis Berg- en Bosch. In augustus 1967 werd de Rowanafdeling, RA 162, opgericht, welke in 1972 een eigen houten gebouwtje naast het bestaande clubgebouw heeft gekregen. In september 1969 werden met de oudste jongens die de Rowans verlieten Voortrekkers opgericht, welke in januari 1970 als 'Cornelis Kerstenstam' geïnstalleerd werden. Al snel daarna werden er ook meisjes bij deze speltak toegelaten, en de naam Pivo's (samentrekking van Pioniersters en Voortrekkers) gebruikt. In 1977 richten ouders, oud-leiding en vrienden van de groep de Wevers op, waarmee zij zich dienstbaar aan de groep willen maken.

Deze groep gaat in 1986 ter ziele. In 1982 wordt na een jaar harde arbeid een nieuw clubgebouw feestelijk opgeleverd. In augustus 1983 werden voor kinderen van 5 tot 7 jaar de Bevers opgericht, welke vanaf het begin openstaan voor jongens en meisjes. Dit vormde aanleiding voor een discussie om de jongensgroep te wijzigen in een gemengde groep. Vanaf augustus 1984 staan alle speltakken open voor zowel jongens als meisjes. Actief betrokken vaders richtten in 2000 de “Bravo’s” op, dit is geen echte speltak maar wel gerelateerd aan Ben Labre. De jongerentak de Cornelis Kerstenstam (Pivo’s) werd erg groot doordat de leeftijd dat men deze speltak verlaat steeds hoger werd, de verschillen tussen de leeftijden werden erg groot en in 2002 werd door de Ben Labre groep besloten om deze speltak te splitsen en “het Netwerk” op te richten, een tweede stam die aansluit op de Cornelis Kerstenstam.

 

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29