Onze organisatie

De groep
Scouting Ben Labre wordt volledig gerund door vrijwilligers, veelal afkomstig uit De Bilt / Bilthoven. Hieronder lees je hoe de groep georganiseerd is en wie waar verantwoordelijk voor is.

Speltakken
Bij Ben Labre hebben we zes speltakken, waarvan vijf voor jeugdleden. (Bege)leidingteams runnen deze speltakken, op de Roverscouts na. Een leidingteam bestaat uit één teamleider en de overige leidinggevenden van een speltak. De teamleider vervult een coördinerende functie binnen het team, vertegenwoordigt het team naar buiten toe en zorgt samen met de groepsbegeleider voor het goed functioneren van het team. Vaak zijn er binnen een leidingteam verschillende rollen, zo kan er iemand zijn voor de EHBO, iemand die de speltakkas op orde houdt en iemand die het contact met de ouders onderhoudt. De leidinggevenden organiseren de opkomsten, maar ook kampen en andere speciale activiteiten. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, stel deze dan bij de leiding van de speltak van uw kind.

Vereniging en stichting
Scouting Ben Labre bestaat uit een vereniging en een stichting. Beide hebben een eigen bestuur. Het Groepsbestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de vereniging en alle grote organisatorische zaken. Zij wordt hierin ondersteund door de groepsraad. Naast de vereniging is er ook een stichting, waar het stichtingsbestuur zorgt voor het beheer van gebouw, terrein en materialen.

Groepsraad
De groepsraad wordt gevormd door de (bege)leiding van alle speltakken, Groepsbestuur en vertegenwoordiging van het Stichtingsbestuur. De groepsraad vergadert meerdere keren per jaar en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. In de groepsraad is ook een oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden vertegenwoordigt die nog niet bij de groepsraad mogen zijn, evenals de ouders.

Andere vrijwilligers in de groep
Naast de hierboven genoemde functies zijn er nog diverse vrijwilligers actief, zoals de materiaalcommissie en een webmaster. Mensen die je vaker tegen komt zijn de groepsbegeleider en de praktijkbegeleider. De groepsbegeleider ondersteunt de teams van de verschillende speltakken, lost problemen binnen het leidingteam op, geeft ondersteuning met betrekking tot het programma-aanbod en begeleidt nieuwe leidinggevenden. De praktijkbegeleider is er om samen met leidinggevenden te kijken naar hun persoonlijke ontwikkeling en trainingen binnen Scouting Academy.

Deskundigheid
Naast plezier zijn ontwikkeling, deskundigheid en sociale veiligheid belangrijke elementen, voor zowel de jeugdleden als de leiding/vrijwilligers. De leidinggevenden en bestuursleden van onze groep worden daarom ook regelmatig getraind. De praktijkbegeleider ondersteunt hen bij het behalen of behouden van kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor hun functie binnen Scouting.

Scouts Online (SOL)
Bij Scouting Nederland wordt gebruikgemaakt van Scouts Online (SOL). Dit is een online registratiesysteem en biedt allerlei administratieve mogelijkheden. Elke scoutinggroep gebruikt dit systeem voor het bijhouden van de ledenadministratie.